Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Porozumienie o współpracy między ŚMOSG i NoOSG - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Porozumienie o współpracy między ŚMOSG i NoOSG

16.09.2013

16 września w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Śląsko - Małopolskim i Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej. Komendant ŚMOSG ppłk SG Waldemar Hołodniuk oraz Komendant NoOSG płk SG Andrzej Kamiński podpisali porozumienie o współdziałaniu funkcjonariuszy m.in. w zakresie działań granicznych, operacyjno - śledczych, kontroli legalności pobytu cudzoziemców oraz szeroko pojętego zwalczania przestępczości w szczególności na obszarze przylegającym do linii rozgraniczenia obu Oddziałów. Współpraca między oddziałami Straż Granicznej daje możliwość szerszej realizacji działań i wysokiej skuteczności prowadzonych czynności operacyjno - rozpoznawczych, które w efekcie pozwalają na rozbijanie grup przestępczych oraz przeciwdziałanie przestępczości nawet na skalę międzynarodową.

16 września w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Śląsko - Małopolskim i Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej. Komendant ŚMOSG ppłk SG Waldemar Hołodniuk oraz Komendant NoOSG płk SG Andrzej Kamiński podpisali porozumienie o współdziałaniu funkcjonariuszy m.in. w zakresie działań granicznych, operacyjno - śledczych, kontroli legalności pobytu cudzoziemców oraz szeroko pojętego zwalczania przestępczości w szczególności na obszarze przylegającym do linii rozgraniczenia obu Oddziałów. Współpraca między oddziałami Straż Granicznej daje możliwość szerszej realizacji działań i wysokiej skuteczności prowadzonych czynności operacyjno - rozpoznawczych, które w efekcie pozwalają na rozbijanie grup przestępczych oraz przeciwdziałanie przestępczości nawet na skalę międzynarodową.


do góry