Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Spotkanie robocze z Dyrektorem Portu Lotniczego Zielona Góra - Babimost - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Spotkanie robocze z Dyrektorem Portu Lotniczego Zielona Góra - Babimost

27.11.2013

26 listopada 2013r. w porcie lotniczym w Zielonej Górze - Babimoście odbyło się spotkanie Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzeja Kamińskiego z Dyrektorem Portu Lotniczego w Zielonej Górze Babimoście Panem Ryszardem Dobrowolskim. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli ppłk SG Jarosław Żaguń – Naczelnik Wydziału Granicznego NoOSG, mjr SG Dariusz Michalski – Komendant PSG w Zielonej Górze – Babimoście oraz por. SG Jacek Olechnowicz – Kierownik Grupy Bezpieczeństwa lotów PSG w Zielonej Górze – Babimoście. W trakcie spotkania omówiono dotychczasową współpracę pomiędzy funkcjonariuszami Straży Granicznej a zarządzającym portem lotniczym. Dyrektor lotniska przedstawił zakres prac jakie są prowadzone obecnie na terenie lotniska, m.in. budowa nowej strażnicy dla straży pożarnej, system naprowadzania ILS, nowa stacja meteo, stacja paliw, a także omówił plany na przyszłość, m.in. rozbudowa terminala odpraw pasażerów i renowacja płyty postojowej. Głównym tematem spotkania było prowadzenie nadzoru przez Straż Graniczną nad kontrolą bezpieczeństwa prowadzoną przez służbę ochrony lotniska.

26 listopada 2013r. w porcie lotniczym w Zielonej Górze - Babimoście odbyło się spotkanie Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzeja Kamińskiego z Dyrektorem Portu Lotniczego w Zielonej Górze Babimoście Panem Ryszardem Dobrowolskim. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli ppłk SG Jarosław Żaguń – Naczelnik Wydziału Granicznego NoOSG, mjr SG Dariusz Michalski – Komendant PSG w Zielonej Górze – Babimoście oraz por. SG Jacek Olechnowicz – Kierownik Grupy Bezpieczeństwa lotów PSG w Zielonej Górze – Babimoście.

W trakcie spotkania omówiono dotychczasową współpracę pomiędzy funkcjonariuszami Straży Granicznej a zarządzającym portem lotniczym. Dyrektor lotniska przedstawił zakres prac jakie są prowadzone obecnie na terenie lotniska, m.in. budowa nowej strażnicy dla straży pożarnej, system naprowadzania ILS, nowa stacja meteo, stacja paliw, a także omówił plany na przyszłość, m.in. rozbudowa terminala odpraw pasażerów i renowacja płyty postojowej. Głównym tematem spotkania było prowadzenie nadzoru przez Straż Graniczną nad kontrolą bezpieczeństwa prowadzoną przez służbę ochrony lotniska.

do góry