Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Delegacja z Ukrainy w PNCW - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Delegacja z Ukrainy w PNCW

Autor:

05.12.2013 r. w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku oraz Pilotażowej Wspólnej Polsko - Niemieckiej Placówce w Świecku przebywali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Komendy Głównej oraz Komend Wojewódzkich Milicji ukraińskiej. Celem wizyty było zapoznanie się z modelem i zasadami funkcjonowania Centrum Współpracy, jak również sposobami wymiany informacji. Ponadto delegacja zapoznała się możliwościami wspólnych patroli w ramach Pilotażowego Projektu Wspólnej Polsko Niemieckiej Placówki w Świecku. Delegacji towarzyszyli: Kierownik Sekcji Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku Wydziału Granicznego mjr SG Elżbieta Cużytek, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Świecku mjr SG Artur Szczeciński oraz specjalista d/s readmisji Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku Wydziału Granicznego chor. sztab. SG Artur Górecki.

05.12.2013 r. w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku oraz Pilotażowej Wspólnej Polsko - Niemieckiej Placówce w Świecku przebywali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Komendy Głównej oraz Komend Wojewódzkich Milicji ukraińskiej. Celem wizyty było zapoznanie się z modelem i zasadami funkcjonowania Centrum Współpracy, jak również sposobami wymiany informacji. Ponadto delegacja zapoznała się możliwościami wspólnych patroli w ramach Pilotażowego Projektu Wspólnej Polsko Niemieckiej Placówki w Świecku.

Delegacji towarzyszyli: Kierownik Sekcji Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku Wydziału Granicznego mjr SG Elżbieta Cużytek, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Świecku mjr SG Artur Szczeciński oraz specjalista d/s readmisji Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku Wydziału Granicznego chor. sztab. SG Artur Górecki.


do góry