Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Szkolenie z zakresu zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Szkolenie z zakresu zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP

Autor:

W dniu 11.03.2014 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się szkolenie adresowane do producentów owoców i roślin jagodowych z województwa dolnośląskiego. Powyższe spotkanie obejmowało cykl wykładów z zasad zatrudniania cudzoziemców w gospodarstwach rolnych, zakresu integrowanej ochrony roślin oraz probiotechnologii w uprawie. Z ramienia PSG we Wrocławiu - Strachowicach prelekcje na temat procedur powierzania pracy cudzoziemcom, wykonywania pracy przez cudzoziemców wygłosił Kierownik Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia. Po zakończonym wykładzie prowadzona była dyskusja z uczestnikami szkolenia, podczas której omówione zostały indywidualne przypadki zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.

W dniu 11.03.2014 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się szkolenie adresowane do producentów owoców i roślin jagodowych z województwa dolnośląskiego. Powyższe spotkanie obejmowało cykl wykładów z zasad zatrudniania cudzoziemców w gospodarstwach rolnych, zakresu integrowanej ochrony roślin oraz probiotechnologii w uprawie.
Z ramienia PSG we Wrocławiu - Strachowicach prelekcje na temat procedur powierzania pracy cudzoziemcom, wykonywania pracy przez cudzoziemców wygłosił Kierownik Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia.
Po zakończonym wykładzie prowadzona była dyskusja z uczestnikami szkolenia, podczas której omówione zostały indywidualne przypadki zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.
do góry