Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Spotkanie w celu likwidacji zagrożeń skutków klęsk żywiołowych - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Spotkanie w celu likwidacji zagrożeń skutków klęsk żywiołowych

20.03.2014

W dniu 19 marca br. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się spotkanie koordynacyjne do ćwiczenia kryzysowego z krajowym Dowództwem Brandenburgii w Poczdamie i Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Zielonej Górze. Celem spotkania było omówienie zasad współdziałania oficerów łącznikowych Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Krajowego Dowództwa Brandenburgii w Polsko - Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku.

W dniu 19 marca br. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się spotkanie koordynacyjne do ćwiczenia kryzysowego z krajowym Dowództwem Brandenburgii w Poczdamie i Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Zielonej Górze. Celem spotkania było omówienie zasad współdziałania oficerów łącznikowych Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Krajowego Dowództwa Brandenburgii w Polsko - Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku.
W dniu 07 marca tego roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i Szefem Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze w sprawie współpracy w ramach realizacji zadań obronnych oraz likwidacji zagrożeń o charakterze niemilitarnym i skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa lubuskiego. Porozumienie daje możliwość delegowania oficera łącznikowego WSzW w Zielonej Górze do PNCW w Świecku w celu zapewnienia ścisłej współpracy i przepływu informacji związanych z likwidacją zagrożeń i skutków klęsk żywiołowych powstałych w rejonie przygranicznym. W spotkaniu udział wziął  Zastępca Naczelnika Wydziału Granicznego NoOSG.

 
do góry