Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Święto w PSG Olszyna - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Święto w PSG Olszyna

18.05.2010

W dniu 14 maja 2010r. w sali odpraw Placówki SG w Olszynie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Straży Granicznej, na którą przybyli goście zaproszeni: przedstawiciele żarskich Komend Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej, władz samorządowych, przewodniczący terenowych i oddziałowych organizacji związkowych NSZZ FSG a także funkcjonariusze mianowani na kolejne stopnie SG, którzy z rąk Komendanta PSG Olszyna otrzymali akty mianowania z życzeniami sukcesów i mundurowego szczęścia a od kierownictwa NSZZ FSG – okolicznościowe dyplomy pamiątkowe. Przedstawiciele zaproszonych delegacji z okazji Święta SG przekazali dla Komendanta Placówki stosowne życzenia.

W dniu 14 maja 2010r. w sali odpraw Placówki SG w Olszynie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Straży Granicznej, na którą przybyli goście zaproszeni: przedstawiciele żarskich Komend Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej, władz samorządowych, przewodniczący terenowych i oddziałowych organizacji związkowych NSZZ FSG a także funkcjonariusze mianowani na kolejne stopnie SG, którzy z rąk Komendanta PSG Olszyna otrzymali akty mianowania z życzeniami sukcesów i mundurowego szczęścia a od kierownictwa NSZZ FSG – okolicznościowe dyplomy pamiątkowe. Przedstawiciele zaproszonych delegacji z okazji Święta SG przekazali dla Komendanta Placówki stosowne życzenia.
do góry