Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Święto w PSG w Szczecinie - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Święto w PSG w Szczecinie

19.05.2010

19 rocznica powstania Straży Granicznej obchodzona była w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie w dniu 18.05.2010 r. W uroczystości wziął udział Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim płk SG Jarosław Frączyk. Przed rozpoczęciem apelu zaproszeni goście - przedstawiciele służb mundurowych ze Szczecina i okolicznych miejscowości oraz przedstawiciele władz miasta, województwa i samorządów lokalnych złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym stacjonowanie w koszarach przy ul. Żołnierskiej - Pomorskiej Brygady WOP i Pomorskiego Oddziału SG.

19 rocznica powstania Straży Granicznej obchodzona była w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie w dniu 18.05.2010 r. W uroczystości wziął udział Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim płk SG Jarosław Frączyk. Przed rozpoczęciem apelu zaproszeni goście - przedstawiciele służb mundurowych ze Szczecina i okolicznych miejscowości oraz przedstawiciele władz miasta, województwa i samorządów lokalnych złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym stacjonowanie w koszarach przy ul. Żołnierskiej - Pomorskiej Brygady WOP i Pomorskiego Oddziału SG.

Następnie po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt, Komendant Placówki SG ppłk SG Jarosław Burba przywitał obecnych gości, wśród nich Komendanta Wojewódzkiego Policji, PSP, Kierowników Inspekcji BPol z Pasewalk i Angermunde. Po odczytaniu rozkazów o wyróżnieniach i awansach Komendant Oddziału wraz z Komendantem Placówki wręczyli ponad 100 funkcjonariuszom Placówek w Szczecinie, Szczecinie Porcie i Szczecinie Goleniowie Komendanta akty mianowania na wyższe stopnie w korpusie oficerskim, chorążych i podoficerów.

Na zakończenie głos zabrał Komendant Oddziału dziękując funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za codzienną służbę i zaangażowanie w trudnym czasie przemian jakie przechodził Nadodrzański Oddział SG. Płk Frączyk z okazji święta SG życzył wyróżnionym i zgromadzonym sukcesów w służbie i życiu osobistym.
do góry