Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Dzień Flagi - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Dzień Flagi

02.05.2011

2 maja 2011 roku o godzinie 9.00 na terenie Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim odbyła się uroczystość Dnia Flagi. Obchody rozpoczęły się złożeniem meldunku Komendantowi NoOSG w Krośnie Odrzańskim przez dowódcę uroczystości. Następnie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszej części uroczystości głos zabrał Komendant NoOSG płk Michał Kogut, który powiedział m.in.” ( …) Pierwszy raz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzono w 2004 roku. Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 roku ustalił dzień 2 maja Dniem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (…)”.

2 maja 2011 roku o godzinie 9.00 na terenie Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim odbyła się uroczystość Dnia Flagi. Obchody rozpoczęły się złożeniem meldunku Komendantowi NoOSG w Krośnie Odrzańskim przez dowódcę uroczystości. Następnie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszej części uroczystości głos zabrał Komendant NoOSG płk Michał Kogut, który powiedział m.in.” ( …) Pierwszy raz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzono w 2004 roku. Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 roku ustalił dzień 2 maja Dniem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (…)”.

Natomiast tego samego dnia o godz. 10.00 na terenie Placówki Straży Granicznej w Szczecinie odbyła się uroczystość Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga Narodowa wciągnięta została przy dźwiękach hymnu Polski. Następnie głos zabrał Komendant PSG w Szczecinie, który przypomniał historię tworzenia  naszej narodowej flagi, która towarzyszyła Polakom zarówno w chwilach tryumfu, jak i żałoby, powiedział m.in.”( …) Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. (…)”.Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku. (…)

Następnie o godz. 12.00 Komendant Placówki SG w Szczecinie mjr SG Zbigniew Włodarczyk uczestniczył w uroczystym apelu z okazji Święta Flagi pod Pomnikiem Czynu Polaków w Szczecinie. W obchodach uroczystości  udział wzięli  min. przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, Pionierzy Szczecina oraz mieszkańcy miasta. W trakcie apelu wybrzmiały krótkie, treściwe przemówienia, min.
dr Eryk Krasucki z Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego mówił (…) Flaga to jeden z najważniejszych polskich symboli narodowych. Towarzyszyła nam w momentach wzniosłych na placu boju (…) Dziś używamy ją, kiedy chcemy zamanifestować patriotyzm
i pokazać, że należymy do takiej, a nie innej wspólnoty narodowej.

Na zakończenie uroczystości delegacje przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich złożyli kwiaty pod Pomnikiem Czynu Polaków.

W obchodach Święta Flagi Narodowej w Pocie Lotniczym Szczecin-Goleniów wzięli udział funkcjonariusze PSG w Szczecinie-Goleniowie, Służby Celnej, Służby Ochrony Lotniska oraz przedstawiciele portu lotniczego Szczecin-Goleniów, którzy uroczyście podnieśli flagę państwową na maszt.do góry