Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Ochody XX lecia w Szczecinie - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Ochody XX lecia w Szczecinie

24.05.2011

W dniu 19 maja br. w ramach uroczystości obchodów XX lecia Straży Granicznej w pomieszczeniach Archiwum SG, w obecności Kadry Kierowniczej z PSG w Szczecinie Zastępca Komendanta NoOSG Pan płk SG Wiesław Rokicki wręczył akty mianowań na wyższe stopnie w korpusie oficerów, chorążych i podoficerów. Awanse z rąk płk. SG Wiesława Rokickiego w asyście Zastępcy Komendanta Placówki SG w Szczecinie ppłk. SG Sławomira Janusa, Komendanta PSG w Szczecinie-Goleniowie kpt. SG Sławomira Szychowskiego i Komendanta Placówki SG w Szczecinie- Porcie ppłk. SG Bernarda Szymkowiaka otrzymali funkcjonariusze z trzech ww. placówek.

W dniu 19 maja br. w ramach uroczystości obchodów XX lecia Straży Granicznej w pomieszczeniach Archiwum SG, w obecności Kadry Kierowniczej z PSG w Szczecinie Zastępca Komendanta NoOSG Pan płk SG Wiesław Rokicki wręczył akty mianowań na wyższe stopnie w korpusie oficerów, chorążych i podoficerów. Awanse z rąk płk. SG Wiesława Rokickiego w asyście Zastępcy Komendanta Placówki SG w Szczecinie ppłk. SG Sławomira Janusa, Komendanta PSG w Szczecinie-Goleniowie kpt. SG Sławomira Szychowskiego i Komendanta Placówki SG w Szczecinie- Porcie ppłk. SG Bernarda Szymkowiaka otrzymali funkcjonariusze z trzech ww. placówek.
Po uroczystym wręczeniu aktów mianowań Pan Zastępca Komendanta NoOSG złożył wszystkim zgromadzonym funkcjonariuszom gratulacje, podziękowania za dotychczasową służbę oraz życzył dalszej satysfakcji i kolejnych awansów w służbie. Na zakończenie spotkania głos zajął ppłk w stanie spoczynku Andrzej SELEGA Przewodniczący Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy, z którym to kołem ww. placówki ściśle współpracują. Z okazji Święta Straży Granicznej życzył funkcjonariuszom wytrwałości w służbie, szczęśliwych powrotów ze służby do domu oraz podziękował za codzienny trud służby narodowi polskiemu. Kończąc swoją wizytę w Szczecinie płk SG Wiesław Rokicki wspólnie z Zastępcą Komendanta Placówki SG w Szczecinie Panem ppłk. SG Sławomirem Janusem z wielkim sentymentem wizytował pomieszczenia służbowe znajdujące się w kompleksie budynków Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, gdyż we wcześniejszej swojej karierze służbowej piastował urząd Zastępcy Komendanta Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie, i jak sam powiedział ,,… los kariery sprawił, że znowu tu powrócił…”


do góry