Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Obchody Święta Straży Granicznej - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Obchody Święta Straży Granicznej

31.05.2012

Maj to miesiąc obchodów święta powstania Straży Granicznej. W tym roku 16 maja minęło 21 lat od powstania naszej formacji, która zastąpiła Wojska Ochrony Pogranicza. W Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim obchody Święta odbyły się 31 maja 2012r. połączone z obchodami 3 rocznicy powstania Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. W tym roku uroczystości zgromadziły wielu przedstawicieli samorządów i współpracujących służb mundurowych oraz szkół, które z okazji naszego Święta wystawiły kompanie honorowe i poczty sztandarowe.

Maj to miesiąc obchodów święta powstania Straży Granicznej. W tym roku 16 maja minęło 21 lat od powstania naszej formacji, która zastąpiła Wojska Ochrony Pogranicza. W Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim obchody Święta odbyły się 31 maja 2012r. połączone z obchodami 3 rocznicy powstania Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. W tym roku uroczystości zgromadziły wielu przedstawicieli samorządów i współpracujących służb mundurowych oraz szkół, które z okazji naszego Święta wystawiły kompanie honorowe i poczty sztandarowe.

Całość uroczystości uświetniała orkiestra Reprezentacyjna Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
Rocznica powstania Straży Granicznej była okazją do wręczenia mianowań na kolejne stopnie 305 funkcjonariuszom (w tym dla czterdziestu sześciu osób w korpusie oficerskim) oraz do wręczenia odznaczeń i medali zarówno dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, jak i dla osób związanych z nasza formacją poprzez ścisłą współpracę, np. dla przedstawicieli samorządów.


Z okazji tegorocznego Święta Prezydent RP odznaczył medalami za długoletnią służbę siedmiu funkcjonariuszy naszego Oddziału, w tym trzech złotym medalem za ponad 30.letnią służbę. Ponadto Prezydent nadał trzem funkcjonariuszom (w tym zastępcom Komendanta NoOSG - płk SG Wiesławowi Rokickiemu (srebrny) i ppłk SG Piotrowi Perszke(brązowy)) krzyże zasługi. Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył za zasługi dla Straży Granicznej pięciu funkcjonariuszy Oddziału, przyznając ponadto złoty medal za zasługi dla Straży Granicznej Panu Rafałowi Groniczowi - Burmistrzowi Zgorzelca. Dziesięciu funkcjonariuszy zostało odznaczonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej odznaką Straży Granicznej.

W imieniu Prezydenta RP i Ministra Spraw Wewnętrznych odznaczenia i mianowania wręczał Wojewoda Lubuski Marcin Jabłoński. Przemawiając składał gratulacje, wręczał odznaczenia i z wyrazami uznania mówił o zaangażowaniu oraz skutecznej pracy funkcjonariuszy. Pozostali goście również składali funkcjonariuszom najlepsze życzenia.

Ponadto wręczono również odznaki honorowych dawców krwi dla funkcjonariuszy działających w Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działającego przy Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

A szczególnym wyróżnieniem było odznaczenie Medalem „Tym co forsowali Nysę w 1945 r. i tym co ochraniają granicę RP” sztandaru Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przez prezesa Związku Weteranów i Kombatantów Wojska Polskiego w Szczecinie Pana ppłk. w st.spocz. Andrzeja Selegę. Również on, tym razem w roli prezesa Koła Nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie, wręczył pięciu funkcjonariuszom Krzyże za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w tym Komendantowi Oddziału płk. SG Michałowi Kogutowi.

do góry