Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Seminarium szkoleniowe w Żarowie 6-8.11.2012 - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Seminarium szkoleniowe w Żarowie 6-8.11.2012

03.11.2012

W dniach 6 - 8 listopada br. w Żarowie odbyło się seminarium szkoleniowe „Działania powrotowe w stosunku do cudzoziemców naruszających warunki pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę”, przygotowane przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie. Przedmiotowe seminarium szkoleniowe realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami”. Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz przedstawiciele instytucji współdziałających z SG: Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, Prokuratury Rejonowej Szczecin- Zachód, Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędów Pracy.

W dniach 6 - 8 listopada br. w Żarowie odbyło się seminarium szkoleniowe „Działania powrotowe w stosunku do cudzoziemców naruszających warunki pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę”, przygotowane przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie. Przedmiotowe seminarium szkoleniowe realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami”. Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz przedstawiciele instytucji współdziałających z SG: Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, Prokuratury Rejonowej Szczecin- Zachód, Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędów Pracy.
Seminarium szkoleniowe rozpoczęło się w dniu 6 listopada 2012 roku powitaniem zaproszonych gości i uczestników. Tego samego dnia zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie Pan kpt. SG Zbigniew Pałka wraz z Kierownikiem jednego z zespołów w Grupie ds. Cudzoziemców Panią kpt. SG Katarzyną Pabin wystąpili z wykładem pt. „Migracja Cudzoziemców - zagrożenia w regionie identyfikowane przez Placówkę Straży Granicznej w Szczecinie”, zakończonym panelem dyskusyjnym. Poza słuchaczami szkolenia uczestnikami wykładu byli również zaproszeni goście reprezentujący instytucje współpracujące z PSG w Szczecinie, tj.: Prokurator Apelacyjny w Szczecinie, Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, przedstawiciele Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim oraz Komendanci Placówek Straży Granicznej w Szczecinie- Goleniowie i w Szczecinie -Porcie. Seminarium zakończyło się podsumowaniem przedsięwzięcia w dniu 8 listopada 2012 roku.


do góry