Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wizyta Komendanta Głównego Straży Granicznej w Komendzie NoOSG - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Wizyta Komendanta Głównego Straży Granicznej w Komendzie NoOSG

17.12.2012

17 grudnia br. Komenda Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gościła Komendanta Głównego gen.bryg. SG Dominika Tracza. W trakcie swej wizyty Komendant Główny spotkał się z kadrą kierowniczą Oddziału dziękując za dotychczasową tegoroczną pracę złożył życzenia świąteczne funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym oraz wyraził swój pogląd na sposób dalszej realizacji stawianych przed naszą formacją zadań. Komendant Główny nawiązywał do koncepcji zmian reorganizacyjnych w placówkach, komendach oddziałów i Komendzie Głównej Straży Granicznej w związku z dostosowaniem ich funkcjonowania do istniejących potrzeb w zakresie zwalczania nielegalnej migracji, handlu ludźmi oraz przestępczości transgranicznej. Podczas wizyty Komendantowi Głównemu towarzyszył Komendant Oddziału płk SG Michał Kogut wraz z zastępcami.


17 grudnia br. Komenda Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gościła Komendanta Głównego gen.bryg. SG Dominika Tracza. W trakcie swej wizyty Komendant Główny spotkał się z kadrą kierowniczą Oddziału dziękując za dotychczasową tegoroczną pracę złożył życzenia świąteczne funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym oraz wyraził swój pogląd na sposób dalszej realizacji stawianych przed naszą formacją zadań. Komendant Główny nawiązywał do koncepcji zmian reorganizacyjnych w placówkach, komendach oddziałów i Komendzie Głównej Straży Granicznej w związku z dostosowaniem ich funkcjonowania do istniejących potrzeb w zakresie zwalczania nielegalnej migracji, handlu ludźmi oraz przestępczości transgranicznej. Podczas wizyty Komendantowi Głównemu towarzyszył Komendant Oddziału płk SG Michał Kogut wraz z zastępcami.


do góry