Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej "Asy Kłodzkie" - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

"Asy Kłodzkie"

Autor:

6 lutego 2014 r., w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, podczas uroczystej gali wręczenia „Asów Kłodzkich”, Komendant Placówki SG w Kłodzku kpt. Piotr Piekarski odebrał z rąk pomysłodawcy nagród, Burmistrza Miasta Kłodzka Bogusława Szpytmy, wyróżnienie w postaci statuetki „As Kłodzki”. Tymi wyjątkowymi nagrodami są wyróżniane co roku osoby prywatne, stowarzyszenia i firmy zasłużone dla Kłodzka i jego mieszkańców, działające w dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, sportowego czy edukacyjnego, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju naszego regionu. Tym samym Komendant Placówki SG w Kłodzku, po raz pierwszy w historii placówki, powiększył grono osób zasłużonych dla Miasta Kłodzka.

6 lutego 2014 r., w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, podczas uroczystej gali wręczenia „Asów Kłodzkich”, Komendant Placówki SG w Kłodzku kpt. Piotr Piekarski odebrał z rąk pomysłodawcy nagród, Burmistrza Miasta Kłodzka Bogusława Szpytmy, wyróżnienie w postaci statuetki „As Kłodzki”.

Tymi wyjątkowymi nagrodami są wyróżniane co roku osoby prywatne, stowarzyszenia i firmy zasłużone dla Kłodzka i jego mieszkańców, działające w dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, sportowego czy edukacyjnego, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju naszego regionu. Tym samym Komendant Placówki SG w Kłodzku, po raz pierwszy w historii placówki, powiększył grono osób zasłużonych dla Miasta Kłodzka.

Wśród zaproszonych gości obecni byli parlamentarzyści, burmistrzowie, wójtowie, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, biznesu, bankowości, sportu, prezesi i dyrektorzy jednostek Gminy Miejskiej Kłodzko, dyrektorzy szkół, nauczyciele, goście z miast partnerskich Kłodzka oraz laureaci poprzednich edycji Asów Kłodzkich.


do góry