Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wprowadzenie nowego Oficera Łącznikowego SG w Ambasadzie RP w Berlinie - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Wprowadzenie nowego Oficera Łącznikowego SG w Ambasadzie RP w Berlinie

13.01.2015

12 stycznia 2015 roku Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Kamiński uczestniczył w uroczystości w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, gdzie odbyło się oficjalne wprowadzenie nowego Oficera Łącznikowego Straży Granicznej mjr SG Elżbiety Cużytek. Jednocześnie pożegnano dotychczasowego oficera łącznikowego ppłk. SG Ryszarda Szczepurę. Wprowadzenia dokonał Komendant Główny Straży Granicznej gen.dyw.SG Dominik Tracz.Uroczystość odbyła się w obecności Ambasadora RP w Berlinie dr. Jerzego Margańskiego oraz zastępcy Ambasadora Janusza Styczka. W uroczystości uczestniczył również Prezydent Policji Federalnej dr. Dieter Romann.

12 stycznia 2015 roku Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Kamiński uczestniczył w uroczystości w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, gdzie odbyło się oficjalne wprowadzenie nowego Oficera Łącznikowego Straży Granicznej mjr SG Elżbiety Cużytek. Jednocześnie pożegnano dotychczasowego oficera łącznikowego ppłk. SG Ryszarda Szczepurę. Wprowadzenia dokonał Komendant Główny Straży Granicznej gen.dyw.SG Dominik Tracz.
Uroczystość odbyła się w obecności Ambasadora RP w Berlinie dr. Jerzego Margańskiego oraz zastępcy Ambasadora Janusza Styczka. W uroczystości uczestniczył również Prezydent Policji Federalnej dr. Dieter Romann.
Wśród zaproszonych gości był także Komendant Morskiego Oddziału SG kontradmirał SG Piotr Stocki; ze strony niemieckiej uczestniczyli przedstawiciele Prezydium Policji Landu Brandenburg w Poczdamie, Federalnego Urzędu Kryminalnego w Berlinie, Kryminalnego Urzędu Celnego w Berlinie, Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie i Bad Bramstedt.
Mjr SG Elżbieta Cużytek nowe zadania wykonuje od 1 grudnia 2014 r. Wcześniej była koordynatorem polskich służb w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku.
Rozwinięta współpraca międzynarodowa jest jednym z podstawowych elementów przesądzających o skuteczności działania służb granicznych. Straż Graniczna i Policja Federalna przez ostatnie lata konsekwentnie zacieśniają współpracę poprzez wymianę oficerów łącznikowych. Głównym zadaniem oficera łącznikowego jest utrzymywanie bieżącego kontaktu z przedstawicielami służb bezpieczeństwa i porządku publicznego RFN, przede wszystkim w celu zapobiegania, wykrywania oraz zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej. Wymiana informacji w tym zakresie dotyczy m.in. nowych trendów, nowych metod działania sprawców, nowych zjawisk w obszarach struktur i członków zorganizowanych grup przestępczych trudniących się przestępczością transgraniczną.

do góry