Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Ewakuacja w porcie lotniczym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ewakuacja w porcie lotniczym

Rafał Potocki
26.02.2018

Pozostawione bez opieki bagaże, były przyczyną dwukrotnie podejmowanych działań  minersko-pirotechnicznych oraz doprowadziły do ewakuacji  50 osób na wrocławskim lotnisku.

22 lutego 2018 r. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach otrzymali informację o pozostawionym na zewnątrz terminala bagażu bez opieki. Ktoś zostawił na przystanku MPK plecak. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka, bagaż został uznany jako mogący stworzyć zagrożenie, zwłaszcza, że pomimo komunikatów nikt się po niego nie zgłosił. Działania pirotechniczne wymagały wstrzymania ruchu na drogach dojazdowych do Portu Lotniczego, gdyż tylko w taki sposób można było bezpiecznie wywieść bagaż w celu przeprowadzenia rozpoznania minersko - pirotechnicznego. Po rozpoznaniu bagaż uznano za bezpieczny. Przeprowadzone działania nie spowodowały utrudnień ani opóźnień w ruchu lotniczym. W trakcie czynności zgłosił się właściciel pozostawionego plecaka. 25-letni obywatel Argentyny został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Wczoraj po południu (26.02.18 r.) dyżurni pirotechnicy z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach, kolejny raz otrzymali informację o pozostawionym na zewnątrz terminala bagażu bez opieki – dużej niebieskiej walizce. Analiza ryzyka nie pozwoliła jednoznacznie wykluczyć zagrożenia, zwłaszcza, że pomimo wielokrotnych informacji, nikt nie zgłosił się po pozostawioną walizkę. Po wstępnym rozpoznaniu minersko-pirotechnicznym i w porozumieniu ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w porcie, podjęto decyzję o częściowej ewakuacji pasażerów. Ewakuowano około 50 osób. Pozostawiona walizka została prześwietlona przez funkcjonariuszy SG urządzeniem rentgenowskim, użyto także psa szkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych. W wyniku podjętych czynności nie stwierdzono zagrożenia. W czynnościach brało udział 5 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 2 funkcjonariuszy Policji oraz 5 pracowników Służby Ochrony Lotniska. Przeprowadzone działania nie spowodowały utrudnień ani opóźnień w ruchu lotniczym. Funkcjonariusze Straży Granicznej z wrocławskiej placówki ustalili właściciela pozostawionej walizki. 56-letni mieszkaniec województwa łódzkiego został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Apelujemy do podróżnych o rozwagę i niepozostawianie bez opieki bagaży, a także zwrócenie baczniejszej uwagi na tych, którzy przyczyniają się do tego typu utrudnień. Każdorazowe pozostawienie bagażu bez opieki skutkuje uruchomieniem szeregu procedur bezpieczeństwa oraz utrudnia prawidłowe funkcjonowanie portu lotniczego. Za pozostawienie bagażu bez opieki grozi mandat w wysokości 500 zł, natomiast zarządzający lotniskiem może dochodzić od osoby odszkodowania związanego z kosztami przeprowadzonej akcji i związanymi z tym utrudnieniami na lotnisku.

do góry