Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nieudana próba wręczenia korzyści majątkowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nieudana próba wręczenia korzyści majątkowej

Rafał Potocki
26.02.2018

Funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach zatrzymali obywatela Ukrainy, który, w zamian za odstąpienie od czynności służbowych próbował wręczyć im łapówkę.

23 lutego 2018 r. funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu–Strachowicach przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec 26- letniego obywatela Ukrainy. W toku kontroli, ustalono, że cudzoziemiec nie stawił się do pracy w Polsce i wracał z Czech gdzie pracował nielegalnie. W związku z powyższym zachodziły przesłanki do zatrzymania cudzoziemca i wydania mu decyzji zobowiązującej do powrotu z jednoczesnym orzeczeniem zakazu wjazdu na terytorium naszego kraju. Mężczyzna zaproponował funkcjonariuszom 800 dolarów amerykańskich za odstąpienie od czynności służbowych. Za próbę przekupstwa został zatrzymany. Komendant Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach unieważnił cudzoziemcowi posiadaną wizę oraz wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, określając jednocześnie  zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat. Obywatelowi Ukrainy postawiono również zarzuty karne w związku z próbą wręczenia korzyści majątkowej. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz przepadek dowodów rzeczowych - zabezpieczonych 800 dolarów amerykańskich.


 

do góry