Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Skuteczne kontrole - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skuteczne kontrole

Joanna Konieczniak
19.04.2021

Funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzali w trakcie ostatniego weekendu nie tylko kontrole sanitarne, podczas których skontrolowano blisko 24 tysiące podróżnych. Kontrolowali także cudzoziemców pod kątem ich legalnego pobytu w Polsce.

W wyniku przeprowadzonych podczas weekendu kontroli funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ujęli i zatrzymali 12 cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące ich przepisy. Ujawniono i zatrzymano także 5 Polaków.

Z uwagi na przeterminowany na terytorium państw Schengen pobyt ujawniono i zatrzymano obywatela Ukrainy oraz Gruzina i obywatela Somalii. Ponadto w piątek 16 kwietnia podczas kontroli podróżnych przylatujących ze Lwowa do Wrocławia funkcjonariusze SG zatrzymali 55 – letniego obywatela Ukrainy poszukiwanego od 15 lat przez czeski wymiar sprawiedliwości na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Do grona zatrzymanych cudzoziemców dołączyło ujawnionych przez funkcjonariuszy z PSG w Jeleniej Górze trzech obywateli Ukrainy, którzy niezgodnie z przepisami przekroczyli granicę państwową nie posiadając do tego wymaganych dokumentów.

Zatrzymano także trzech obywateli Gruzji, którzy przekazani zostali przez niemieckie służby za nielegalny pobyt na terytorium Niemiec. Cudzoziemcy wcześniej usiłowali zalegalizować swój pobyt w Polsce składając w jednym z urzędów wojewódzkich wnioski o pobyt czasowy. Po niezgodnym z przepisami wyjeździe z Polski otrzymali decyzje zobowiązując ich do opuszczenia naszego kraju. W decyzjach określony został dwu-letni okres zakazu wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen.

Funkcjonariusze SG z Poznania-Ławicy oraz Wrocławia-Strachowic ujawnili także dwóch obywateli Ukrainy oraz czterech Polaków, którzy nie respektowali nałożonej na nich kwarantanny. Za to wykroczenie ukarani zostali mandatami karnymi. Ponadto w Świecku funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego kierowcę, który posłużył się w trakcie kontroli podrobionym prawem jazdy. Jak się okazało powodem okazywania fałszywego dokumentu było zatrzymanie prawa jazdy za przekroczoną ilość punktów karnych, które zgromadził 40-latek. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzić będzie Policja.

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wspierani przez funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego, Morskiego i Nadbużańskiego Oddziału SG prowadzili także kontrole osób przyjeżdżających do naszego kraju z Republiki Czeskiej oraz z Niemiec pod kątem posiadania przez nich negatywnego testu na karonawirusa. Tylko w ten weekend funkcjonariusze SG w blisko 70 miejscach na pograniczu polsko-czeskim i polsko-niemieckim  skontrolowali 23 899 osób. 925 z nich próbowało wjechać do Polski bez wymaganego negatywnego testu, z czego aż 738 zrezygnowało z dalszej podróży do Polski, a 147 osób pouczono o konieczności skontaktowania się z sanepidem w celu odbycia obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny. Funkcjonariuszy Straży Granicznej w działaniach sanitarnych wpierali także policjanci oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

do góry