Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Zakończenie projektu w zakresie wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie projektu w zakresie wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek

Joanna Konieczniak
27.09.2021

24 września zakończyła się trwająca trzy dni konferencja zamykająca prowadzony od 3 lat projekt wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W Świeradowie-Zdroju przez trzy kolejne dni (22-24.09) trwała konferencja, na której podsumowano trwający od listopada 2018 roku projekt mający na celu wsparcie finansowe Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek. Podczas realizacji projektu osoby odpowiedzialne za poszczególne pakiety wielokrotnie spotykały się, by dopracować najmniejsze szczegóły.  

W projekcie wskazano 4 główne cele, które podczas trzech lat trwania projektu w całości zrealizowano. Zdecydowanie zwiększono liczbę wspólnych patroli pełniących służbę w strefie nadgranicznej, wzmocniono zdolności operacyjnych patroli mieszanych. Dzięki wymianom eksperckim, funkcjonariuszom udało się lepiej poznać, a tym samym wzmocnić wzajemne zaufanie podczas pełnionych służb. Projekt pozwolił także na zwiększenie świadomości w zakresie przestępczości oraz nielegalnej migracji w strefie nadgranicznej. Wypracowano także wspólną analizę ryzyka, wspomagającą skuteczne planowanie patroli w rejonach najbardziej narażonych nielegalną migracją.

Wśród głównych działań w ramach projektu, na które przeznaczono prawie 679 tyś. Euro (w tym kwota dofinansowania z ISF 611 tyś. Euro) zakupiono 6 samochodów patrolowych wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia kontroli. Auta, dla lepszej rozpoznawalności oznakowano w szczególny sposób. Zakupiono także nowoczesny, mobilny sprzęt radiowy.

 

 • nowe pojazdy patrolowe
  nowe pojazdy patrolowe
 • nowe pojazdy patrolowe
  nowe pojazdy patrolowe
 • nowe pojazdy patrolowe
  nowe pojazdy patrolowe

 

 • Uroczyste przekazanie aut
  Uroczyste przekazanie aut
 • Uroczyste przekazanie aut
  Uroczyste przekazanie aut
 • Uroczyste przekazanie aut
  Uroczyste przekazanie aut

 

Podczas trwania projektu przeprowadzono wspólne szkolenia językowe, które w znacznym stopniu wpłynęły na możliwości komunikacyjne funkcjonariuszy w mieszanych patrolach. Funkcjonariusze mieli także możliwość wzięcia udziału w treningach bezpiecznej jazdy. Zrealizowano także ciąg ćwiczeń, których scenariusze opierały się na realistycznych założeniach, a ich celem było doskonalenie podejmowanych czynności, umiejętność współpracy, komunikowania, a także podniesienie kompetencji językowych funkcjonariuszy biorących udział w ćwiczeniach. Dodatkowo zaangażowanie profesjonalnych trenerów  pozwoliło wskazać zarówno bardzo dobrze wykonane elementy, jak i te, które wymagają dalszego doskonalenia.  

 

 • Wspólne ćwiczenia
  Wspólne ćwiczenia
 • Wspólne ćwiczenia
  Wspólne ćwiczenia
 • Wspólne ćwiczenia
  Wspólne ćwiczenia
 • Wspólne ćwiczenia
  Wspólne ćwiczenia
 • Wspólne ćwiczenia
  Wspólne ćwiczenia
 • Wspólne ćwiczenia
  Wspólne ćwiczenia

 

Opracowano także i wydano wspólne dwujęzyczne materiały zawierające procedury i akty prawne obu krajów. Funkcjonariusze Straży Granicznej i niemieckiej policji (BPOL) uczestniczyli w krótkoterminowych wymianach między jednostkami obu krajów.

 

 • Czasowa wymiana funkcjonariuszy
  Czasowa wymiana funkcjonariuszy
 • Czasowa wymiana funkcjonariuszy
  Czasowa wymiana funkcjonariuszy
 • Czasowa wymiana funkcjonariuszy
  Czasowa wymiana funkcjonariuszy

Wspólne Polsko-Niemieckie Placówki (WPNP) stały się istotnym elementem kompensacyjnym na polsko-niemieckim obszarze Schengen. Codzienne służby, realizowane w rejonach wyznaczonych na podstawie wspólnej analizy ryzyka, od wielu lat wpływają na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców pogranicza.

W konferencji udział wziął Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Michalski wraz z zastępcą płk. SG Pawłem Maziec. Morski Oddział SG, który odpowiada za Wspólną Polsko-Niemiecką Placówkę w Pomellen reprezentował zastępca komendanta kmdr. por. SG SG Lesław Krysa. Z zaproszenia skorzystał także Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG płk SG Jacek Wysokiński. Natomiast partnerów niemieckich reprezentował Prezydent Dyrekcji Policji Federalnej Niemiec w Berlinie Karl-Heinz Weidner, Prezydent Dyrekcji Policji Federalnej Niemiec w Pirnie André Hesse oraz zastępca Prezydenta Dyrekcji Policji Federalnej Niemiec w Bad Bramstedt Frank Goerke.

 

 • Konferencja
  Konferencja
 • Konferencja
  Konferencja
 • Konferencja
  Konferencja

 

Na konferencji gościli również  - ppłk SG Danuta Łazarczyk - Oficer Łącznikowy Straży Granicznej przy Ambasadzie RP w Berlinie oraz Oliwier Bahro Oficer Łącznikowy Policji Federalnej Niemiec przy Ambasadzie RFN w Warszawie.