Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Porozumienie z Burmistrzem Gryfina - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Porozumienie z Burmistrzem Gryfina

18.03.2010

16.03.2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się spotkanie Burmistrza z przedstawicielami służb mundurowych działających na terenie gminy. W trakcie tego spotkania podpisano porozumienia, które pozwolą skutecznie współpracować poszczególnym służbom w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców. Pan Burmistrz – inż. Henryk Piłat – podkreślił znaczący wkład służb w zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy. Długoletnia współpraca prowadzona na wielu płaszczyznach owocuje podniesieniem świadomości społeczeństwa i wyczuleniem na przejawy łamania prawa. Porozumienia zawarte pomiędzy Policją, Strażą Graniczną, Straż Leśną i Gminą wpłyną na zacieśnienie i uszczegółowienie współpracy w terenie, a także pozwolą rozwijać kontakty w celach edukacji dzieci i młodzieży zamieszkujący miasto i gminę Gryfino.

16.03.2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się spotkanie Burmistrza z przedstawicielami służb mundurowych działających na terenie gminy. W trakcie tego spotkania podpisano porozumienia, które pozwolą skutecznie współpracować poszczególnym służbom w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców. Pan Burmistrz – inż. Henryk Piłat – podkreślił znaczący wkład służb w zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy. Długoletnia współpraca prowadzona na wielu płaszczyznach owocuje podniesieniem świadomości społeczeństwa i wyczuleniem na przejawy łamania prawa. Porozumienia zawarte pomiędzy Policją, Strażą Graniczną, Straż Leśną i Gminą wpłyną na zacieśnienie i uszczegółowienie współpracy w terenie, a także pozwolą rozwijać kontakty w celach edukacji dzieci i młodzieży zamieszkujący miasto i gminę Gryfino.

Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili dotychczasową wielostronną współpracę i zadeklarowali dalszy jej rozwój. Pan Burmistrz podziękował za dotychczasowe zaangażowanie służbom w codziennym wypełnianiu swoich zadań oraz udział i organizowanie przedsięwzięć dodatkowych np. w ramach akcji „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje” itp. Obiecał również wsparcie ze strony urzędu dla służb w miarę istniejących możliwości finansowych i prawnych.

Komendant Placówki SG w Szczecinie ppłk SG Jarosław Burba podpisał podczas spotkania porozumienia o zasadach współdziałania z Urzędem Miasta i Gminy Gryfino reprezentowanym przez Burmistrza – inż. Henryka Piłata, Komendą Powiatową Policji w Gryfinie reprezentowaną przez podisnp. Leszka Jurczaka oraz Nadleśnictwem Gryfino reprezentowanym przez mgr. inż. Roberta Wójcika.

do góry