Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wojewoda zachodnipomorski odznaczony medalem za zasługi dla Straży Granicznej - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Wojewoda zachodnipomorski odznaczony medalem za zasługi dla Straży Granicznej

22.12.2011

Wojewoda Zachodniopomorski – Pan Marcin Zydorowicz wczoraj, tj. 21. grudnia, z rąk Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Michała Koguta otrzymał złoty medal za zasługi dla Straży Granicznej, przyznany mu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wojewoda od kilku lat wspiera działalność Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wykazując przy tym duże zaangażowanie i często własną inicjatywę. Dzięki jego staraniom i finansowemu wsparciu oraz dofinansowaniu zadaniowemu m.in. Placówka Straży Granicznej w Szczecinie – Goleniowie znacznie podniosła poziom bezpieczeństwa podróżnych dzięki wyposażenia jej w kompletny sprzęt pirotechniczny w postaci kombinezonu przeciwwybuchowego, wyrzutnika, wysięgnika i robota pirotechnicznego., a Placówka SG w Szczecinie Porcie może korzystać z profesjonalnych łodzi patrolowych. Życzliwość, serdeczność oraz wsparcie Pana Wojewody w szereg przedsięwzięć realizowanych przez Oddział przyczynia się do godnego zaprezentowania jego roli w realizacji ustawowych zadań. Tym samym ma wymierny wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku naszego Oddziału jako jednostki profesjonalnej, w pełni wyposażonej oraz spełniającej wszelkie wymogi europejskie.

Wojewoda Zachodniopomorski – Pan Marcin Zydorowicz wczoraj, tj. 21. grudnia, z rąk Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Michała Koguta otrzymał złoty medal za zasługi dla Straży Granicznej, przyznany mu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wojewoda od kilku lat wspiera działalność Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wykazując przy tym duże zaangażowanie i często własną inicjatywę. Dzięki jego staraniom i finansowemu wsparciu oraz dofinansowaniu zadaniowemu m.in. Placówka Straży Granicznej w Szczecinie – Goleniowie znacznie podniosła poziom bezpieczeństwa podróżnych dzięki wyposażenia jej w kompletny sprzęt pirotechniczny w postaci kombinezonu przeciwwybuchowego, wyrzutnika, wysięgnika i robota pirotechnicznego., a Placówka SG w Szczecinie Porcie może korzystać z profesjonalnych łodzi patrolowych. Życzliwość, serdeczność oraz wsparcie Pana Wojewody w szereg przedsięwzięć realizowanych przez Oddział przyczynia się do godnego zaprezentowania jego roli w realizacji ustawowych zadań. Tym samym ma wymierny wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku naszego Oddziału jako jednostki profesjonalnej, w pełni wyposażonej oraz spełniającej wszelkie wymogi europejskie.do góry