Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Bezpieczne szlaki kolejowe podczas EURO 2012 - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Bezpieczne szlaki kolejowe podczas EURO 2012

11.05.2012

10.05.2012r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie Zespołu ds. bezpieczeństwa na obszarach kolejowych województwa lubuskiego. Głównym tematem było zabezpieczenie kolejowych szlaków komunikacyjnych podczas EURO 2012. W spotkaniu udział wzięli: Policja, Straż Graniczna, Policja Federalna Niemiec, Policja Landowa Niemiec, SOK oraz przedstawiciele spółki InterCity. Omawiano sposób eskortowania kibiców udających się na mecze z RFN do RP i współpracę w tym zakresie pomiędzy służbami polskimi i niemieckimi. Zwrócono uwagę szczególnie na szybką wymianę informacji zwłaszcza o agresywnych kibicach i innych zagrożeniach. Obecny na spotkaniu Naczelnik Wydziału Granicznego mjr SG Jarosław Żaguń przedstawił przygotowanie NoOSG do przywrócenia kontroli granicznej, ogólne zasady jej wdrożenia, podkreślając, że kontrola graniczna nie będzie permanentna, ale wyrywkowa i polegająca na profilowaniu i typowaniu osób i pojazdów do kontroli. Strona niemiecka zadeklarowała pomoc w miarę swoich możliwości.

10.05.2012r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie Zespołu ds. bezpieczeństwa na obszarach kolejowych województwa lubuskiego. Głównym tematem było zabezpieczenie kolejowych szlaków komunikacyjnych podczas EURO 2012. W spotkaniu udział wzięli: Policja, Straż Graniczna, Policja Federalna Niemiec, Policja Landowa Niemiec, SOK oraz przedstawiciele spółki InterCity.

Omawiano sposób eskortowania kibiców udających się na mecze z RFN do RP i współpracę w tym zakresie pomiędzy służbami polskimi i niemieckimi. Zwrócono uwagę szczególnie na szybką wymianę informacji zwłaszcza o agresywnych kibicach i innych zagrożeniach. Obecny na spotkaniu Naczelnik Wydziału Granicznego mjr SG Jarosław Żaguń przedstawił przygotowanie NoOSG do przywrócenia kontroli granicznej, ogólne zasady jej wdrożenia, podkreślając, że kontrola graniczna nie będzie permanentna, ale wyrywkowa i polegająca na profilowaniu i typowaniu osób i pojazdów do kontroli.

Strona niemiecka zadeklarowała pomoc w miarę swoich możliwości.
do góry