Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej ,,Bezpieczna Szkoła – moda na … bezpieczeństwo” - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

,,Bezpieczna Szkoła – moda na … bezpieczeństwo”

23.10.2012

20 października br. w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie piątej edycji Policyjnego Studium Bezpieczeństwa, na którym zaprezentowała się również formacja Straży Granicznej. Program wdrażany jest przez funkcjonariuszy KWP w Szczecinie i ma na celu inicjowanie działań o charakterze profilaktycznym na terenie placówek oświatowych w Województwie Zachodniopomorskim. Studium promujące bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży trwa cały rok szkolny 2012/2013 i umożliwia raz w miesiącu przekazanie uczestnikom spotkań informacji niezbędnych szkołom w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa na jej terenie.

20 października br. w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie piątej edycji Policyjnego Studium Bezpieczeństwa, na którym zaprezentowała się również formacja Straży Granicznej.

Program wdrażany jest przez funkcjonariuszy KWP w Szczecinie i ma na celu inicjowanie działań o charakterze profilaktycznym na terenie placówek oświatowych w Województwie Zachodniopomorskim. Studium promujące bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży trwa cały rok szkolny 2012/2013 i umożliwia raz w miesiącu przekazanie uczestnikom spotkań informacji niezbędnych szkołom w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa na jej terenie.

W spotkaniu wzięli udział pełnomocnicy do spraw bezpieczeństwa z placówek oświatowych zgłoszonych do programu ,,Bezpieczna Szkoła”. Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Straży Miejskiej w Szczecinie, w trakcie których omówili swoje uprawnienia, obowiązki oraz możliwości współpracy z placówkami oświatowymi. Charakterystykę formacji, specyfikę oraz zadania Straży Granicznej przybliżył słuchaczom zastępca Komendanta PSG w Szczecinie Pan kpt. SG Zbigniew Pałka, natomiast propozycje placówkowego działania prewencyjno – edukacyjne przedstawiła st. chor. SG Elżbieta Adamus. Uczestnicy V edycji ,,Policyjnego Studium Bezpieczeństwa” mogli zapoznać się z możliwością współpracy ze służbami mundurowymi oraz ich propozycją edukacyjną w zakresie elementarnych zasad bezpieczeństwa.do góry