Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 4. polsko - niemiecka Konferencja Graniczna - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

4. polsko - niemiecka Konferencja Graniczna

24.10.2012

W dniach 22-23 października 2012 r. w centrum kulturalnym Kleistforum we Frankfurcie nad Odrą odbyła się 4. Konferencja Graniczna (zorganizowana przez niemiecką Policję Landową), na której spotkali się przedstawiciele dwudziestu urzędów z polskich i niemieckich służb granicznych, policyjnych i celnych. Tematem spotkania była współpraca pomiędzy partnerami po dwóch stronach granicy w różnych płaszczyznach. Ze strony polskiej udział wzięli kierownicy jednostek organizacyjnych Policji i Izby Celnej z trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej jako jedyny Oddział Straży Granicznej na terenie graniczącym z Niemcami reprezentowany był przez Komendanta NoOSG płk SG Michała Koguta. Z ramienia Komendy Głównej Straży Granicznej w konferencji wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Jacek Bajger wraz z Dyrektorem Zarządu Operacyjno - Śledczego KGSG płk SG Tomaszem Semeniukiem i Dyrektorem Zarządu Granicznego KGSG ppłk SG Piotrem Patlą.

W dniach 22-23 października 2012 r. w centrum kulturalnym Kleistforum we Frankfurcie nad Odrą odbyła się 4. Konferencja Graniczna (zorganizowana przez niemiecką Policję Landową), na której spotkali się przedstawiciele dwudziestu urzędów z polskich i niemieckich służb granicznych, policyjnych i celnych. Tematem spotkania była współpraca pomiędzy partnerami po dwóch stronach granicy w różnych płaszczyznach. Ze strony polskiej udział wzięli kierownicy jednostek organizacyjnych Policji i Izby Celnej z trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej jako jedyny Oddział Straży Granicznej na terenie graniczącym z Niemcami reprezentowany był przez Komendanta NoOSG płk SG Michała Koguta. Z ramienia Komendy Głównej Straży Granicznej w konferencji wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Jacek Bajger wraz z Dyrektorem Zarządu Operacyjno - Śledczego KGSG płk SG Tomaszem Semeniukiem i Dyrektorem Zarządu Granicznego KGSG ppłk SG Piotrem Patlą.

Podczas kilkugodzinnych obrad kierownicy jednostek organizacyjnych rozmawiali o zjawiskach związanych z przestępczością przygraniczną oraz metodach używanych do ich zwalczania, a przede wszystkim o znaczeniu współpracy międzynarodowej w przepływie informacji i efektywności podejmowanych działań.

W ramach konferencji wystawiono kilka stoisk informacyjnych, w tym stoisko Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku.

do góry