Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Delegacja z Litwy w Świecku - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Delegacja z Litwy w Świecku

07.12.2012

W dniach 5-7.12.2012 r. w Polsko - Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku, Inspekcji Policji Federalnej Niemiec we Frankfurcie nad Odrą oraz w Pilotażowej Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówce w Świecku przebywała delegacja funkcjonariuszy Służby Ochrony Granicy Państwowej przy MSW Republiki Litewskiej oraz Komendy Głównej Straży Granicznej. Celem wizyty było zapoznanie się z modelem i zasadami funkcjonowania Centrum Współpracy, specyfiką metod działania Policji Federalnej Niemiec, jak również zapoznanie się możliwościami wspólnych patroli w ramach Pilotażowego Projektu Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Świecku. Delegacji towarzyszyli: p.o. Naczelnika Wydziału Granicznego mjr SG Jarosław ŻAGUŃ, Zastępca Naczelnika Wydziału – Kierownik Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku Wydziału Granicznego por. SG Marek FILA oraz mjr SG Artur SZCZECIŃSKI – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Świecku.

W dniach 5-7.12.2012 r. w Polsko - Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku, Inspekcji Policji Federalnej Niemiec we Frankfurcie nad Odrą oraz w Pilotażowej Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówce w Świecku przebywała delegacja funkcjonariuszy Służby Ochrony Granicy Państwowej przy MSW Republiki Litewskiej oraz Komendy Głównej Straży Granicznej. Celem wizyty było zapoznanie się z modelem i zasadami funkcjonowania Centrum Współpracy, specyfiką metod działania Policji Federalnej Niemiec, jak również zapoznanie się możliwościami wspólnych patroli w ramach Pilotażowego Projektu Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Świecku.

Delegacji towarzyszyli: p.o. Naczelnika Wydziału Granicznego mjr SG Jarosław ŻAGUŃ, Zastępca Naczelnika Wydziału – Kierownik Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku Wydziału Granicznego por. SG Marek FILA oraz mjr SG Artur SZCZECIŃSKI – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Świecku.do góry