Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Porozumienie w sprawie mączki kostnej - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Porozumienie w sprawie mączki kostnej

11.12.2012

Województwo lubuskie jest pierwszym w kraju, w którym zawarto porozumienie o współpracy wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za walkę ze stosowaniem mączki mięsno-kostnej zakazanym w Unii Europejskiej. Jednym z podpisujących porozumienie był Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Michał Kogut. W obecności wojewody Marcina Jabłońskiego, porozumienie w tej sprawie 11 grudnia 2012r. podpisali Lubuski Lekarz Weterynarii, Komendant Wojewódzki Policji, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Dyrektor Izby Celnej oraz Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Celem porozumienia jest współpraca powiązana ze wzmożonym nadzorem nad towarami, przywożonymi i przewożonymi przez teren województwa lubuskiego oraz eliminacja nielegalnego transportu mączki mięsno-kostnej oraz zwalczania nielegalnych ubojów zwierząt rzeźnych i nielegalnej produkcji spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Województwo lubuskie jest pierwszym w kraju, w którym zawarto porozumienie o współpracy wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za walkę ze stosowaniem mączki mięsno-kostnej zakazanym w Unii Europejskiej. Jednym z podpisujących porozumienie był Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Michał Kogut.

W obecności wojewody Marcina Jabłońskiego, porozumienie w tej sprawie 11 grudnia 2012r. podpisali Lubuski Lekarz Weterynarii, Komendant Wojewódzki Policji, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Dyrektor Izby Celnej oraz Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Celem porozumienia jest współpraca powiązana ze wzmożonym nadzorem nad towarami, przywożonymi i przewożonymi przez teren województwa lubuskiego oraz eliminacja nielegalnego transportu mączki mięsno-kostnej oraz zwalczania nielegalnych ubojów zwierząt rzeźnych i nielegalnej produkcji spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Lubuski lekarz weterynarii przeszkolił funkcjonariuszy w zakresie przestrzegania zakazu stosowania mączki i procedur postępowania. Takie szkolenie zostało przeprowadzone także dla powiatowych lekarzy weterynarii. Oni także przekazali informacje do starostw powiatowych i poszczególnych służb oraz inspekcji.

W Polsce od 2003 roku obowiązuje zakaz stosowania mączki mięsno - kostnej w żywieniu zwierząt. Zakaz został wprowadzony w krajach Unii Europejskiej, w związku z możliwością powstania tzw. wariantu choroby Creutzfelda-Jacoba, niebezpiecznej dla ludzi.

informacja zamieszczona w porozumieniu z Rzecznikiem Prasowym Wojewody Lubuskiego

Zdjęcia: Lubuski Urząd Wojewódzki - A. Piotrowski

do góry