Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Moduł 2013 w Zgorzelcu - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Moduł 2013 w Zgorzelcu

19.03.2013

18.03.2013 r. funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu brali udział wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu oraz Komendy Powiatowej w Zgorzelcu i Lubaniu w ćwiczeniach – warsztatach szkoleniowych pod kryptonimem „Moduł 2013”. Ćwiczenia realizowane były na placu manewrowym Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Celem warsztatów było sprawdzenie i doskonalenia procedur alarmowania i dysponowania zastępów wchodzących w skład modułu GFFFV Wrocław, wypracowanie optymalnych zasad organizacji zabezpieczenia logistycznego na potrzeby długotrwałych działań ratowniczych poza granicami kraju oraz praktyczne sprawdzenie możliwości zaprowiantowania modułu przy pomocy racji żywnościowych. W ramach realizacji procedur zbudowano miasteczko logistyczne, które miało za zadanie odzwierciedlić funkcjonowanie modułu pod kątem skuteczności jego działania w realnie, ekstremalnie trudnych warunkach międzynarodowych działań ratowniczych

18.03.2013 r. funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu brali udział wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu oraz Komendy Powiatowej w Zgorzelcu i Lubaniu w ćwiczeniach – warsztatach szkoleniowych pod kryptonimem „Moduł 2013”. Ćwiczenia realizowane były na placu manewrowym Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.

Celem warsztatów było sprawdzenie i doskonalenia procedur alarmowania i dysponowania zastępów wchodzących w skład modułu GFFFV Wrocław, wypracowanie optymalnych zasad organizacji zabezpieczenia logistycznego na potrzeby długotrwałych działań ratowniczych poza granicami kraju oraz praktyczne sprawdzenie możliwości zaprowiantowania modułu przy pomocy racji żywnościowych. W ramach realizacji procedur zbudowano miasteczko logistyczne, które miało za zadanie odzwierciedlić funkcjonowanie modułu pod kątem skuteczności jego działania w realnie, ekstremalnie trudnych warunkach międzynarodowych działań ratowniczych


do góry