Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Roczna odprawa kadry kierowniczej - 7-8 lutego 2011r. - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Roczna odprawa kadry kierowniczej - 7-8 lutego 2011r.

08.02.2011

7-8 lutego br. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej Oddziału, w której uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Tomasz PEST, Zastępca Dyrektora ZdsCu KGSG ppłk SG Andrzej Jakubaszek, wicemarszałek województwa lubuskiego Pan Marek SZYKUŁA, przedstawiciel wojewody lubuskiego oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.

7-8 lutego br. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej Oddziału, w której uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Tomasz PEST, Zastępca Dyrektora ZdsCu KGSG ppłk SG Andrzej Jakubaszek, wicemarszałek województwa lubuskiego Pan Marek SZYKUŁA, przedstawiciel wojewody lubuskiego oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.

W odprawie wzięli udział: Komendant NoOSG płk SG Jarosław Frączyk wraz z zastępcami, komendanci placówek NoOSG, naczelnicy wydziałów i kierownicy komórek organizacyjnych, oficer łącznikowy z Ambasady w Berlinie mjr Ryszard Szczepura oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Roczna odprawa kadry kierowniczej ma na celu analizę przeprowadzonych czynności służbowych w roku minionym i postawienie nowych zadań (opartych na wytycznych Komendanta Głównego SG) na rok kolejny - 2011.do góry