Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Przekazanie koordynacji w PNCW - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Przekazanie koordynacji w PNCW

10.02.2011

Dziś, tj. 10 lutego 2011r., nastąpiło oficjalne przekazanie koordynacji Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku (PNCW). Na uroczystości, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jarosław Frączyk wraz z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Waldemarem Regulskim podpisali protokół przekazania koordynacji, a dotychczasowy koordynator strony polskiej kpt. SG Danuta Łazarczyk przekazała symboliczne "berło koordynacji" podins. Wiesławowi Gom - przedstawicielowi Policji.

Dziś, tj. 10 lutego 2011r., nastąpiło oficjalne przekazanie koordynacji Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku (PNCW). Na uroczystości, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jarosław Frączyk wraz z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Waldemarem Regulskim podpisali protokół przekazania koordynacji, a dotychczasowy koordynator strony polskiej kpt. SG Danuta Łazarczyk przekazała symboliczne "berło koordynacji" podins. Wiesławowi Gom - przedstawicielowi Policji.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, Komendant NoOSG, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji i Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie oraz przedstawiciele służb niemieckich. Od momentu powstania Centrum tj. 21 grudnia 2007r. prowadzone czynności koordynowała ze strony polskiej Straż Graniczna. W tym roku koordynację w PNCW przejęła Policja.
 
22 kwietnia 2010r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie i Dyrektorem Izby Celnej w Rzepinie w sprawie wyznaczania koordynatora PNCW oraz jego zadań. Porozumienie to wprowadziło wyznaczanie koordynatora spośród trzech uczestniczących służb ze strony polskiej co roku - tj. zmiany następują z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i koordynacja danej służby trwa do 31 grudnia danego roku.

Funkcjonariusze pełnią codzienną wspólną służbę wymieniając się doświadczeniami. Szczególnym aspektem tej współpracy jest utworzone w przededniu przystąpienia Polski do Układu z Schengen Polsko – Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Tam przy jednym stole zasiadają różne służby, a celem ich działania jest zapewnienie właściwego i szybkiego przepływu informacji między wszystkimi służbami działającymi na tym obszarze, a nierzadko zdarza się, że wspomagają działania służb innych państw Unii Europejskiej. W ciągu minionych 3 lat udzielili oni odpowiedzi na około 48 000 zapytań skierowanych do PNCW.

Po uroczystości przekazania koordynacji zaproszonym gościom na specjalnej konferencji szerzej zaprezentowano działanie PNCW oraz podjęto dyskusję nad jego funkcjonowaniem.

Spotkanie w PNCW było również okazją do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Nadodrzańskim Oddziałem SG a Izbą Celną w Rzepinie. Na dokumencie swoje podpisy złożyli Komendant NoOSG płk SG Jarosław FRĄCZYK oraz Pan Sylwester Skórski – Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie.zdjęcia: NoOSG oraz Grzegorz Krućko (Słubicki Portal Informacyjny Slubice24.pl)
do góry