Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Robot pirotechniczny dla PSG w Szczecinie - Goleniowie - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Robot pirotechniczny dla PSG w Szczecinie - Goleniowie

27.01.2012

24.01.2012 r. w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Pani Henryka Okoniewska-Kall przekazała Zastępcy Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie-Goleniowie kpt. SG Markowi Szczubełkowi wysokiej wartości specjalistyczny sprzęt w postaci robota pirotechnicznego „Gryf”. Robot pirotechniczny „Gryf” o wartości 600 tys. zł został wykonany na specjalne potrzeby funkcjonariuszy pełniących służbę w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie-Goleniowie, uwzględniając przy tym zarówno zakres wykonywanych zadań jak również potencjalne zagrożenia mogące wystąpić w lotniczym przejściu granicznym w Szczecinie-Goleniowie. Robot „Gryf” o napędzie gąsienicowo-kołowym, sterowany przez wyszkolonego funkcjonariusza może z bezpiecznej odległości ocenić zawartość podejrzanego pakunku, bagażu oraz innych przedmiotów. Użycie robota gwarantuje bezpieczny transport niebezpiecznego ładunku do miejsca neutralizacji. Otrzymany sprzęt stanowi istotny element wyposażenia Placówki Straży Granicznej w Szczecinie-Goleniowie w najnowocześniejszy sprzęt pirotechniczny.

24.01.2012 r. w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Pani Henryka Okoniewska-Kall przekazała Zastępcy Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie-Goleniowie kpt. SG Markowi Szczubełkowi wysokiej wartości specjalistyczny sprzęt w postaci robota pirotechnicznego „Gryf”. Robot pirotechniczny „Gryf” o wartości 600 tys. zł został wykonany na specjalne potrzeby funkcjonariuszy pełniących służbę w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie-Goleniowie, uwzględniając przy tym zarówno zakres wykonywanych zadań jak również potencjalne zagrożenia mogące wystąpić w lotniczym przejściu granicznym w Szczecinie-Goleniowie. Robot „Gryf” o napędzie gąsienicowo-kołowym, sterowany przez wyszkolonego funkcjonariusza może z bezpiecznej odległości ocenić zawartość podejrzanego pakunku, bagażu oraz innych przedmiotów. Użycie robota gwarantuje bezpieczny transport niebezpiecznego ładunku do miejsca neutralizacji. Otrzymany sprzęt stanowi istotny element wyposażenia Placówki Straży Granicznej w Szczecinie-Goleniowie w najnowocześniejszy sprzęt pirotechniczny.

W 2010 r. Placówka Straży Granicznej w Szczecinie-Goleniowie otrzymała przekazany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Pana Marcina Zydorowicza sprzęt o łącznej wartości 1 mln zł tj. ochronny kombinezon przeciwwybuchowy EOD 9, bezodrzutowy wyrzutnik pirotechniczny (wraz z amunicją), manipulator teleskopowy oraz przenośnym zestaw RTG, który ułatwił realizację zadań funkcjonariuszy Straży Granicznej, a przede wszystkim podniósł poziom bezpieczeństwa pasażerów.
do góry