Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Komendant NoOSG uczestniczył w konferencji INTELIGENTNE GRANICE 2014 - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Komendant NoOSG uczestniczył w konferencji INTELIGENTNE GRANICE 2014

02.10.2014

2 października odbyła się Międzynarodowa Konferencja INTELIGENTNE GRANICE 2014. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Straż Graniczna była Głównym Partnerem Merytorycznym  konferencji i towarzyszącej jej wystawie, zorganizowanej przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. i Agencję Lotniczą ALTAIR Sp. z o.o. – wydawcę m.in. miesięcznika "Raport Wojsko Technika Obronność".W konferencji udział wzięli: Sekretarz Stanu w MSW Piotr Stachańczyk, Podsekretarz Stanu w MSW Tomasz Szubiela, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych Marek Wójcik, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala oraz przedstawiciele Policji, wyższych uczelni, instytutów badawczych, parków technologicznych, przemysłu, środowisk zaangażowanych w bezpieczeństwo kraju i ochronę granic.

2 października odbyła się Międzynarodowa Konferencja INTELIGENTNE GRANICE 2014. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Straż Graniczna była Głównym Partnerem Merytorycznym  konferencji i towarzyszącej jej wystawie, zorganizowanej przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. i Agencję Lotniczą ALTAIR Sp. z o.o. – wydawcę m.in. miesięcznika "Raport Wojsko Technika Obronność".
W konferencji udział wzięli: Sekretarz Stanu w MSW Piotr Stachańczyk, Podsekretarz Stanu w MSW Tomasz Szubiela, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych Marek Wójcik, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala oraz przedstawiciele Policji, wyższych uczelni, instytutów badawczych, parków technologicznych, przemysłu, środowisk zaangażowanych w bezpieczeństwo kraju i ochronę granic.
Straż Graniczną reprezentowali: Komendant Główny SG gen. dyw. SG Dominik Tracz, Zastępca Komendanta Głównego ds. logistycznych gen. bryg. SG Marek Borkowski, dyrektorzy biur i zarządów KGSG, komendanci oddziałów oraz ośrodków szkolenia oraz funkcjonariusze SG.
W konferencji uczestniczył również płk SG Andrzej Kamiński, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG.
Prezentacje i debaty odbywały się w trzech blokach: „Europejski System Ochrony Granic i rola instytucji państwowych przy wytyczaniu kierunków badań naukowych związanych  z problematyką bezpieczeństwa granic”, „Techniczne systemy zabezpieczenia granicy – doświadczenia, potrzeby, dostępne technologie” oraz „Systemy i sprzęt wykorzystywane w ochronie granicy morskiej”.
Ponadto uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z szerokim spektrum rozwiązań i technologii przeznaczonych dla Straży Granicznej, w tym: kamerami GSM, systemami optoelektronicznymi, ultradźwiękowymi czytnikami linii papilarnych, śmigłowcami, bezzałogowymi statkami latającymi, jednostkami pływającymi i Zautomatyzowanym Systemem Radarowego Nadzoru Polskich Obszarów Morskich. Centrum Szkolenia Straży Granicznej prezentowało stanowisko ze sprzętem wykorzystywanym podczas szkoleń dla pirotechników.
„Inteligentne granice” to pakiet rozwiązań, których celem jest zapewnienie spójności zewnętrznych granic UE, zagwarantowanie bezpieczeństwa strefy Schengen oraz ułatwienie podróżowania. Wdrożenie projektu ma ułatwiać nowoczesne i skuteczne zarządzanie granicami poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii. Pakiet „inteligentnych granic” obejmuje program rejestrowania podróżnych (RTP) oraz system wjazdu/wyjazdu (EES).
Program rejestrowania podróżnych (RTP) będzie wykorzystywał system automatycznej kontroli granicznej (tzw. bramki ABC, czyli Automated Border Control) pozwalający na weryfikację, w sposób nie budzący wątpliwości, tożsamości osób przekraczających granice, bez konieczności dokonywania odprawy przez funkcjonariusza.
W systemie wjazdu/wyjazdu (EES) będzie rejestrowany czas i miejsce wjazdu obywateli państw trzecich przyjeżdżających na terytorium UE. Długość dozwolonego pobytu będzie obliczana elektronicznie, co pozwoli na wykrycie osób nadmiernie przedłużających swój pobyt. System ten zastąpi obecny, niezautomatyzowany, opierający się głównie
na stemplowaniu dokumentów podróży.

Foto: KGSG.

do góry