Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nowi funkcjonariusze NoOSG złożyli ślubowanie - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Nowi funkcjonariusze NoOSG złożyli ślubowanie

27.01.2015

Dzisiaj, 27 stycznia 2015 r., w Sali Tradycji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim uroczyste ślubowanie złożyło ośmioro nowych funkcjonariuszy SG. Ślubowanie przyjął Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Michalski.Okolicznościową modlitwę wygłosił również kapelan NoOSG ksiądz por. SG Marcin Czuchraniuk.W tym roku to pierwsze w NoOSG przyjęcia do służby; w czwartym kwartale 2015 r. służbę rozpocznie jeszcze 30 nowych funkcjonariuszy. Nowo przyjęci zostali wyłonieni spośród ponad 100 kandydatów. Zanim założyli mundur wszyscy musieli przejść przez procedurę kwalifikacyjną: testy psychologiczne, badania na wariografie, sprawdzenie wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną. Najwięcej osób nie sprostało badaniom psychologicznym.

Dzisiaj, 27 stycznia 2015 r., w Sali Tradycji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim uroczyste ślubowanie złożyło ośmioro nowych funkcjonariuszy SG. Ślubowanie przyjął Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Michalski.
Okolicznościową modlitwę wygłosił również kapelan NoOSG ksiądz por. SG Marcin Czuchraniuk.
W tym roku to pierwsze w NoOSG przyjęcia do służby; w czwartym kwartale 2015 r. służbę rozpocznie jeszcze 30 nowych funkcjonariuszy. Nowo przyjęci zostali wyłonieni spośród ponad 100 kandydatów. Zanim założyli mundur wszyscy musieli przejść przez procedurę kwalifikacyjną: testy psychologiczne, badania na wariografie, sprawdzenie wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną. Najwięcej osób nie sprostało badaniom psychologicznym.
Za kilkanaście dni cała grupa nowych strażników granicznych (pięć kobiet i trzech mężczyzn) wyjedzie na osiem miesięcy do jednego z ośrodków szkolenia SG. Po zdaniu egzaminów, jako kaprale SG, wrócą do Nadodrzańskiego Oddziału i przystąpią do pełnienia służby. Pierwsze doświadczenia zdobywać będą w placówkach SG w Kaliszu, Świecku, Tuplicach i Zielonej Górze – Babimoście.
Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.Szczegóły dotyczące naboru do NoOSG można znaleźć na stronie internetowej www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl lub www.strazgraniczna.pl.


do góry