Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Komendant NoOSG uczestniczył w spotkaniu pełnomocników granicznych w Pradze - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Komendant NoOSG uczestniczył w spotkaniu pełnomocników granicznych w Pradze

06.10.2015

W dniach 1-2 października w Pradze, w formule trójstronnego spotkania, odbyła się Konferencja Głównych Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej oraz Głównych Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej. Delegacji polskiej przewodniczył Komendant Główny SG, a towarzyszyli mu Dyrektor BWM KGSG, Komendant Śląsko-Małopolskiego OSG i Komendant Nadodrzańskiego OSG. Delegacji słowackiej przewodniczył Dyrektor Urzędu Policji Granicznej i ds. Cudzoziemców Republiki Słowackiej, a delegacji czeskiej -  Dyrektor Policji ds. Cudzoziemskich Republiki Czeskiej. Dodatkowo w spotkaniu brał udział Zastępca Wysokiego Komisarza Policji Węgier odpowiedzialny za sprawy graniczne.

W dniach 1-2 października w Pradze, w formule trójstronnego spotkania, odbyła się Konferencja Głównych Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej oraz Głównych Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej.
Delegacji polskiej przewodniczył Komendant Główny SG, a towarzyszyli mu Dyrektor BWM KGSG, Komendant Śląsko-Małopolskiego OSG i Komendant Nadodrzańskiego OSG. Delegacji słowackiej przewodniczył Dyrektor Urzędu Policji Granicznej i ds. Cudzoziemców Republiki Słowackiej, a delegacji czeskiej -  Dyrektor Policji ds. Cudzoziemskich Republiki Czeskiej. Dodatkowo w spotkaniu brał udział Zastępca Wysokiego Komisarza Policji Węgier odpowiedzialny za sprawy graniczne.
Celem Konferencji było podsumowanie współpracy na polsko-słowackim i polsko-czeskim odcinku granicy państwowej. Pozytywnie oceniono współdziałanie w ramach aparatu pełnomocników granicznych i wymianę informacji za pośrednictwem Wspólnych Placówek/Centrów Współpracy. Ponadto podkreślono znaczenie wspólnych patroli w zakresie bezpieczeństwa na terenach przygranicznych.
Głównym tematem rozmów był stan bezpieczeństwa w kontekście obecnej sytuacji migracyjnej w Europie oraz perspektyw dalszej współpracy. Komendant Główny SG przedstawił główne zagrożenia na granicy, ostatnie zmiany legislacyjne oraz nowe technologie wdrażane przez SG. Strona czeska i słowacka poinformowały o głównych zjawiskach migracyjnych oraz przedstawiły dane dotyczące osób zatrzymanych za nielegalną migrację w swoich państwach. Przedstawiciel Policji węgierskiej omówił sytuację na granicy państwowej Węgier i działania podejmowane w celu jej ochrony.
Uczestnicy Konferencji podkreślili, że obecna sytuacja migracyjna w Europie wymaga aktywnej i skoordynowanej współpracy służb granicznych państw Grupy Wyszehradzkiej.

Tekst i foto: BWM KGSG (www.strazgraniczna.pl)

do góry