Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Seminarium Schmochtitz - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Seminarium Schmochtitz

17.01.2013

W dniach 14-16 stycznia br. w Schmochtitz odbyło się seminarium polsko – niemieckie dla wszystkich funkcjonariuszy biorących udział w pilotażowym projekcie wspólnych polsko – niemieckich placówek granicznych. Pierwszego dnia uczestnicy seminarium spotkali się z koordynatorami projektu, tj. ppłk SG Piotrem Perszke – zastępcą Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Panem Detlefem Fritzsch - Prezydentem Dyrekcji Policji Federalnej w Pirnie. Na spotkaniu obecni byli również funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji Federalnej Niemiec reprezentujący Placówki i Inspekcje, w których strukturach pilotażowy projekt funkcjonuje – czyli komendanci i kierownicy ze Zgorzelca, Świecka, Ludwigsdorfu i Frankfurtu nad Odrą.

W dniach 14-16 stycznia br. w Schmochtitz odbyło się seminarium polsko – niemieckie dla wszystkich funkcjonariuszy biorących udział w pilotażowym projekcie wspólnych polsko – niemieckich placówek granicznych.

Pierwszego dnia uczestnicy seminarium spotkali się z koordynatorami projektu, tj. ppłk SG Piotrem Perszke – zastępcą Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Panem Detlefem Fritzsch - Prezydentem Dyrekcji Policji Federalnej w Pirnie. Na spotkaniu obecni byli również funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji Federalnej Niemiec reprezentujący Placówki i Inspekcje, w których strukturach pilotażowy projekt funkcjonuje – czyli komendanci i kierownicy ze Zgorzelca, Świecka, Ludwigsdorfu i Frankfurtu nad Odrą.

Spotkanie koordynatorów i osób realizujących projekt było okazją do podsumowania III kwartału działalności polsko-niemieckich placówek oraz omówienia potrzeb związanych z ich działalnością. W trakcie III kwartału funkcjonowania obie polsko-niemieckie placówki z mieszaną obsadą uzyskały bardzo dobre wyniki, które są odzwierciedleniem optymalnego, efektywnego wykorzystania posiadanych sił i środków, co w konsekwencji wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa na ochranianym wspólnie obszarze.

Podczas trzydniowego seminarium funkcjonariusze poruszali zagadnienia etyczne i prawne funkcjonowania w międzynarodowych zespołach, które normują działanie tych służb. Seminarium było również okazją do wzajemnego poznania się wszystkich funkcjonariuszy z pilotażowego projektu na co dzień realizowanego w dwóch odrębnych Placówkach. Wymiana doświadczeń jest zawsze najcenniejszą nauką.


do góry