Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wakacyjny dar krwi „zielonego mundurka”. - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Wakacyjny dar krwi „zielonego mundurka”.

06.07.2012

Wzorem kolegów - krwiodawców działających w Klubie Honorowych Dawców Krwi (HDK) NaOSG w Krośnie Odrzańskim, za przyzwoleniem płk SG Michała Koguta, komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgu PCK, 3 lipca zawiązał się Klub Honorowych Dawców Krwi „Granica” przy Straży Granicznej w Szczecinie. Klub zrzesza funkcjonariuszy SG, byłych funkcjonariuszy SG, członków ich rodzin, a także pracowników cywilnych z placówek SG w: Szczecinie, Szczecinie – Porcie, Szczecinie – Goleniowie oraz z zamiejscowych komórek komendy NaOSG i Archiwum SG. Uczestnictwo w działalności HDK zadeklarowali przede wszystkim doświadczeni krwiodawcy, z kilkuletnim już stażem honorowego krwiodawstwa, liczymy jednak, że zachęceni ich przykładem do klubu przystąpią inne osoby.

Wzorem kolegów - krwiodawców działających w Klubie Honorowych Dawców Krwi (HDK) NaOSG w Krośnie Odrzańskim, za przyzwoleniem płk SG Michała Koguta, komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgu PCK, 3 lipca zawiązał się Klub Honorowych Dawców Krwi „Granica” przy Straży Granicznej w Szczecinie. Klub zrzesza funkcjonariuszy SG, byłych funkcjonariuszy SG, członków ich rodzin, a także pracowników cywilnych z placówek SG w: Szczecinie, Szczecinie – Porcie, Szczecinie – Goleniowie oraz z zamiejscowych komórek komendy NaOSG i Archiwum SG. Uczestnictwo w działalności HDK zadeklarowali przede wszystkim doświadczeni krwiodawcy, z kilkuletnim już stażem honorowego krwiodawstwa, liczymy jednak, że zachęceni ich przykładem do klubu przystąpią inne osoby.
Członkowie Klubu HDK „Granica” zamierzają przede wszystkim udzielać pomocy w zakresie krwiodawstwa potrzebującym funkcjonariuszom i pracownikom SG oraz członkom ich rodzin. Pragną również służyć informacją i otoczyć opieką te osoby, które chciałyby przystąpić do akcji honorowego krwiodawstwa. Do zarządu Klubu HDK wybrani zostali: kol. Artur Ochał (WOŚ), kol. Renata Libucha (Szczecin-Port) i kol. Patryk Rybak (Archiwum SG). W ramach inauguracji działalności Klubu, w związku ze wzmożonym wakacyjnym zapotrzebowaniem na krew i jego składniki, już 6 lipca zorganizowana została pierwsza, klubowa akcja poboru krwi w Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. W poborze uczestniczyło trzech członków koła, którzy honorowo oddali 1,35 litra pełnej krwi. Kolejna akcja zaplanowana została na 17-18 lipca b.r. Wszystkich funkcjonariuszy, którzy chcieliby włączyć się do naszej akcji: „Wakacyjny dar „zielonego mundurka” i zamierzają oddać honorowo krew, prosimy o podanie w rejestracji RCKiK w Szczecinie hasła klubowego: „granica”.

Opr.i fot. A.Ochałdo góry