Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Obchody Święta w Zgorzelcu - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Obchody Święta w Zgorzelcu

17.05.2013

16 maja 2013 r. w Placówce Straży Granicznej w Zgorzelcu odbyły się uroczyste obchody Święta Straży Granicznej. W ramach obchodów Komendant Placówki wręczył mianowania na kolejne stopnie w korpusie chorążych i podoficerów. Obchody Święta Straży Granicznej uświetniła obecność zaproszonych gości, w tym: Starosty Zgorzeleckiego, Komendanta Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej, Kierownika Inspekcji Policji Federalnej w Ludwigsdorfie oraz przedstawiciela Komendanta KPP Zgorzelec, a także mieszkańców Zgorzelca i rodzin funkcjonariuszy.

16 maja 2013 r. w Placówce Straży Granicznej w Zgorzelcu odbyły się uroczyste obchody Święta Straży Granicznej. W ramach obchodów Komendant Placówki wręczył mianowania na kolejne stopnie w korpusie chorążych i podoficerów. Obchody Święta Straży Granicznej uświetniła obecność zaproszonych gości, w tym: Starosty Zgorzeleckiego, Komendanta Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej, Kierownika Inspekcji Policji Federalnej w Ludwigsdorfie oraz przedstawiciela Komendanta KPP Zgorzelec, a także mieszkańców Zgorzelca i rodzin funkcjonariuszy.

Obchody te stały się jednocześnie okazją do sformalizowania dalszej współpracy pomiędzy niemiecką Inspekcją Policji Federalnej w Ludwigsdorfie oraz Placówką Straży Granicznej w Zgorzelcu. Mając na uwadze wymierne efekty dotychczasowej współpracy granicznych służb polskich i niemieckich oraz nadrzędny cel działania Straży Granicznej jakim jest zwalczanie przestępczości o charakterze transgranicznych, zostało podpisane "Porozumienie pomiędzy Inspekcją Policji Federalnej w Ludwigsdorfie i Placówką Straży Granicznej w Zgorzelcu w sprawie przebiegu organizacji i funkcjonowania wspólnej placówki w Ludwigsdorfie (faza pilotażowa)". Priorytetem "Porozumienia" jest zacieśnienie współpracy obu placówek, co przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.


do góry