Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Odpowiedzą za swoje przewinienia - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odpowiedzą za swoje przewinienia

Joanna Konieczniak
16.04.2021

Funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili i zatrzymali wczoraj czworo cudzoziemców oraz trzech Polaków. Funkcjonariusze podczas kontroli sanitarnych realizowanych w Lubskiem i na Dolnym Śląsku skontrolowali także 7 556 osób, które przekroczyły południową i zachodnią granicę naszego kraju.

W wyniku przeprowadzonych wczoraj kontroli funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ujęli i zatrzymali 2 obywateli Ukrainy i dwóch Brytyjczyków, a także przekazanego z Niemiec obywatela Iraku Ujawniono i zatrzymano także 3 Polaków. Jeden z nich naruszył zasady kwarantanny, natomiast dwóch kolejnych poszukiwanych było za wymuszenia rozbójnicze i oszustwa. 

Obywatela Ukrainy, który swój pobyt w Polsce przedłużył o 583 dni niż dopuszczalny okres zatrzymali wczoraj funkcjonariusze Straży Granicznej z Legnicy. Mężczyzna tego samego dnia został zobowiązany do wyjazdu z Polski. Kolejny obywatel Ukrainy, który przebywał w Polsce nielegalnie ujawniony został przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Poznaniu-Ławicy. Przeprowadzona wobec cudzoziemca kontrola legalności pobytu wykazała, że od listopada 2019 roku przebywa w naszym kraju nielegalnie. Cudzoziemiec ten również zobowiązany zostanie do opuszczenia Polski.   

Kolejny cudzoziemiec – 29-letni Irakijczyk, który trafił w ręce funkcjonariuszy Straży Granicznej przekazany został przez niemieckie służby. Bezpośrednio po przekazaniu go do Polski cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie mu ochrony międzynarodowej.

Dodatkowo funkcjonariusze SG na wrocławskim lotnisku ujawnili Polaka, który naruszył zasady kwarantanny. Za to wykroczenie Polaka ukarano mandatem .

Ponadto Na Dolnym Śląsku funkcjonariusze Straży Granicznej ze Zgorzelca zatrzymali 48-letniego mężczyznę wydalonego z Niemiec po odbyciu kary pozbawienia wolności za kradzieże i posiadanie narkotyków. Mężczyzna także w Polsce poszukiwany był na podstawie listu gończego wydanego przez wrocławski sąd  w celu zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego. Za liczne oszustwa kolejny rok spędzi w zakładzie karnym.

Również wczoraj funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku (lubuskie) zatrzymali przekazanego z Niemiec 31-letniego Polaka. Mężczyzna poszukiwany był na podstawie wydanego rok temu listu gończego. Polak poszukiwany był przez bydgoski sąd w celu poniesienia odpowiedzialności za wymuszenia rozbójnicze.  

 

do góry